معنی و ترجمه کلمه berthing capacity به فارسی berthing capacity یعنی چه

berthing capacity


ظرفيت تخليه بار لنگرگاه
علوم نظامى : ظرفيت اسکله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها