معنی و ترجمه کلمه beta-arietis به فارسی beta-arietis یعنی چه

beta-arietis


بتا - حمل
نجوم : شرطين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها