معنی و ترجمه کلمه bete noire به فارسی bete noire یعنی چه

bete noire


موى دماغ ،ادم مزاحم وغير قابل تحمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها