معنی و ترجمه کلمه beware of him به فارسی beware of him یعنی چه

beware of him


از او حذرکنيد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها