معنی و ترجمه کلمه bioerosion به فارسی bioerosion یعنی چه

bioerosion


فرسودگى زيستى
زيست شناسى : فرسايش زيستى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها