معنی و ترجمه کلمه bioerosion به فارسی bioerosion یعنی چه

bioerosion


فرسودگى زيستى
زيست شناسى : فرسايش زيستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها