معنی و ترجمه کلمه biomass pyramid به فارسی biomass pyramid یعنی چه

biomass pyramid


هرم توده زنده
زيست شناسى : هرم زيست توده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها