معنی و ترجمه کلمه biomass pyramid به فارسی biomass pyramid یعنی چه

biomass pyramid


هرم توده زنده
زيست شناسى : هرم زيست توده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها