معنی و ترجمه کلمه blank flange به فارسی blank flange یعنی چه

blank flange


علوم مهندسى : قطعه - ايکس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها