معنی و ترجمه کلمه boat call به فارسی boat call یعنی چه

boat call


علوم نظامى : مخابره با قايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها