معنی و ترجمه کلمه bob به فارسی bob یعنی چه

bob


فريب دادن ،ازراه فريب وخدعه چيزى را بدست اوردن ،ضربت زدن ،سرزنش يا طعنه ،شوخى ،حقه ،شاقول ،وزنه قپان ،منگوله ،حرکت تندو سريع ،سرود ياتصنيف ،ضربت ،يک شيلينگ
ورزش : لوژ 2 يا 4 نفره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها