معنی و ترجمه کلمه bombardment photography به فارسی bombardment photography یعنی چه

bombardment photography


علوم نظامى : عکاسى از بمباران هوايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها