معنی و ترجمه کلمه bosket به فارسی bosket یعنی چه

bosket


بيشه ،درختستان ،پارک يا باغ


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها