معنی و ترجمه کلمه bottle neck به فارسی bottle neck یعنی چه

bottle neck


مهلکه ،محل تراکم عبور و مرور،گير در کار،مانع
علوم نظامى : اشکال کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها