معنی و ترجمه کلمه bottom price به فارسی bottom price یعنی چه

bottom price


حداقل قيمت
قانون ـ فقه : کمترين قيمت
بازرگانى : پائين ترين قيمت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها