معنی و ترجمه کلمه brand switching به فارسی brand switching یعنی چه

brand switching


بازرگانى : تغيير مصرف از يک نام به نام تجارتى ديگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها