معنی و ترجمه کلمه building line به فارسی building line یعنی چه

building line


امتداد،راسته ،بر ساختمانى
معمارى : بر ساختمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها