معنی و ترجمه کلمه bump and run به فارسی bump and run یعنی چه

bump and run


نوعى مانور دفاعى( فوتبال امريکايى)
ورزش : نوعى مانور دفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها