معنی و ترجمه کلمه by tender به فارسی by tender یعنی چه

by tender


بازرگانى : از طريق مزايده يا مناقصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها