معنی و ترجمه کلمه cacogenesis به فارسی cacogenesis یعنی چه

cacogenesis


فساد نژادى دراثر حفظ وابقاء صفات بد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها