معنی و ترجمه کلمه calcining method به فارسی calcining method یعنی چه

calcining method


روش تدليس
علوم مهندسى : روش تصفيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها