معنی و ترجمه کلمه call off به فارسی call off یعنی چه

call off


فرمان نظامى براى شمارش قدم يا شمارش شمارش ،منحرف کردن ،صرفنظر کردن
علوم نظامى : بشمار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها