معنی و ترجمه کلمه calorie به فارسی calorie یعنی چه

calorie


)= calory(واحد سنجس گرما،کالرى
شيمى : کالرى
روانشناسى : کالرى
علوم هوايى : واحد گرما در سيستمهاى غير متريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها