معنی و ترجمه کلمه candelabrum به فارسی candelabrum یعنی چه

candelabrum


)pl.candelabra(شمع دان چند شاخه ،جار،چهلچراغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها