معنی و ترجمه کلمه capability study به فارسی capability study یعنی چه

capability study


بازرگانى : مطالعه امکان انجام کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها