معنی و ترجمه کلمه capital account به فارسی capital account یعنی چه

capital account


حساب دارايى وسرمايه
بازرگانى : حساب سرمايه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها