معنی و ترجمه کلمه card hopper به فارسی card hopper یعنی چه

card hopper


ناودان کارت
کامپيوتر : قسمت جهنده کارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها