معنی و ترجمه کلمه care of supplies به فارسی care of supplies یعنی چه

care of supplies


مراقبت اماد
علوم نظامى : نگهدارى اماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها