معنی و ترجمه کلمه careful به فارسی careful یعنی چه

careful


بادقت ،با احتياط،مواظب ،بيمناک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها