معنی و ترجمه کلمه carpet bombing به فارسی carpet bombing یعنی چه

carpet bombing


بمباران منطقه اى
علوم نظامى : توزيع بمب جهت پوشش يک منطقه بمباران منطقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها