معنی و ترجمه کلمه cataract به فارسی cataract یعنی چه

cataract


ابشار بزرگ ،(طب )اب مرواريد،اب اوردن( چشم)
زيست شناسى : مه ابشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها