معنی و ترجمه کلمه caution به فارسی caution یعنی چه

caution


توجه کنيد،احتياط،پيش بينى ،هوشيارى ،وثيقه ،ضامن ،هوشيار کردن ،اخطار کردن به
علوم نظامى : توجه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها