معنی و ترجمه کلمه centripetal force به فارسی centripetal force یعنی چه

centripetal force


قوه مرکز جويى ،قوه جاذبه مرکز
شيمى : نيروى مرکزگرا
ورزش : نيروى مرکزگرا
علوم هوايى : نيروى جانب مرکز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها