معنی و ترجمه کلمه characteristics به فارسی characteristics یعنی چه

characteristics


ويژگيها،خصوصيات ،مشخصات
معمارى : نشان ويژه
علوم نظامى : مشخصات و مختصات وسايل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها