معنی و ترجمه کلمه charge-mass ratio به فارسی charge-mass ratio یعنی چه

charge-mass ratio


الکترونيک : نسبت بار به جرم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها