معنی و ترجمه کلمه chief of boat به فارسی chief of boat یعنی چه

chief of boat


سکانى قايق
علوم نظامى : فرمانده قايق
علوم دريايى : فرمانده قايق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها