معنی و ترجمه کلمه chocolate tree به فارسی chocolate tree یعنی چه

chocolate tree


(گ.ش ).درخت کاکائو)theobroma cacao(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها