معنی و ترجمه کلمه circle به فارسی circle یعنی چه

circle


دويدن در مسير منحنى ،محيط دايره ،محفل ،حوزه ،قلمرو،دورزدن ،مدور ساختن ،دور(چيزى را)گرفتن ،احاطه کردن
عمران : دايره
ورزش : جفتى
علوم هوايى : دايره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها