معنی و ترجمه کلمه circumstantiate به فارسی circumstantiate یعنی چه

circumstantiate


(حق ).امارات لازمه را تهيه کردن ،قرائن وامارت را بدست اوردن ،وارد جزئيات شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها