معنی و ترجمه کلمه class system به فارسی class system یعنی چه

class system


بازرگانى : نظام طبقاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها