معنی و ترجمه کلمه clear hawse به فارسی clear hawse یعنی چه

clear hawse


علوم دريايى : زنجيرها ازادند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها