معنی و ترجمه کلمه clearance capacity به فارسی clearance capacity یعنی چه

clearance capacity


ظرفيت تخليه بار
علوم نظامى : ظرفيت تخليه بار اسکله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها