معنی و ترجمه کلمه cleared cheque به فارسی cleared cheque یعنی چه

cleared cheque


قانون ـ فقه : چک وصول شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها