معنی و ترجمه کلمه closed-jet tunnel به فارسی closed-jet tunnel یعنی چه

closed-jet tunnel


علوم هوايى : تونل بادى نه الزاما با مدار بسته بلکه قسمت اصلى ان کاملا بسته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها