معنی و ترجمه کلمه coal-pit به فارسی coal-pit یعنی چه

coal-pit


گودزغال سنگ ،محل زغال سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها