معنی و ترجمه کلمه colourless به فارسی colourless یعنی چه

colourless


بى رنگ ،کم رنگ ،رنگ پريده ،غير جالب ،بيمزه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها