معنی و ترجمه کلمه come off به فارسی come off یعنی چه

come off


تحقق يافتن ،وقوع يافتن
ورزش : پايان مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها