معنی و ترجمه کلمه company grade به فارسی company grade یعنی چه

company grade


در رده گروهان
علوم نظامى : پرسنلى که در رده گروهان کار مى کنند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها