معنی و ترجمه کلمه competency of courts به فارسی competency of courts یعنی چه

competency of courts


صلاحيت محاکم
قانون ـ فقه : صلاحيت دادگاهها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها