معنی و ترجمه کلمه compound attack به فارسی compound attack یعنی چه

compound attack


ورزش : حمله شمشيرباز با حرکات پى در پى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها