معنی و ترجمه کلمه computer based training به فارسی computer based training یعنی چه

computer based training


کامپيوتر : تربيت مبتنى بر کامپيوتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها