معنی و ترجمه کلمه computer control console به فارسی computer control console یعنی چه

computer control console


کامپيوتر : control panel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها